Geomatika v projektoch 2014: Predĺženie registrácie príspevkov

Piaty ročník odbornej konferencie Geomatika v projektoch sa uskutoční od 1. do 2. októbra 2014 na štátnom zámku Kozel pri Plzni. Vzhľadom k množiacim sa žiadostiam zo strany autorov sa organizátor rozhodol posunúť hraničný termín pre registráciu príspevku na 7. septembra 2014.

Zo životopisu a diela ekonomického a politického geografa Kolomana Ivaničku

Koloman Ivanička dňa 31.5.2012 v Mirbachovom paláci v Bratislave na prezentácii vedeckej monografie pod názvom „Nový model sociálno - ekonomického trvalo udržateľného rozvoja Slovenska -  New Model of  Socio-Economic Sustainable Development of the Slovak Republic“, zdroj: vsemvs.skDňa 13. augusta 2014 vo veku 85 rokov zomrel prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. Dnes o 13:00 s ním bola posledná rozlúčka na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí. Ako poctu výraznej vedeckej osobnosti prinášame výber zo životopisu a diela Kolomana Ivaničku z oblasti ekonomickej geografie, regionálneho rozvoja, systémovej analýzy, politickej geografie, synergetiky, prognostiky, globalistiky a univerzalistiky.

Program konferencie Geografia v srdci Európy

Podrobný program vedeckej konferencie Geografia v srdci Európy, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. augusta 2014 na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe pri príležitosti 23. zjazdu Českej geografickej spoločnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV.