Zo životopisu a diela ekonomického a politického geografa Kolomana Ivaničku

Koloman Ivanička dňa 31.5.2012 v Mirbachovom paláci v Bratislave na prezentácii vedeckej monografie pod názvom „Nový model sociálno - ekonomického trvalo udržateľného rozvoja Slovenska -  New Model of  Socio-Economic Sustainable Development of the Slovak Republic“, zdroj: vsemvs.skDňa 13. augusta 2014 vo veku 85 rokov zomrel prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. Dnes o 13:00 s ním bola posledná rozlúčka na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí. Ako poctu výraznej vedeckej osobnosti prinášame výber zo životopisu a diela Kolomana Ivaničku z oblasti ekonomickej geografie, regionálneho rozvoja, systémovej analýzy, politickej geografie, synergetiky, prognostiky, globalistiky a univerzalistiky.

Program konferencie Geografia v srdci Európy

Podrobný program vedeckej konferencie Geografia v srdci Európy, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. augusta 2014 na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe pri príležitosti 23. zjazdu Českej geografickej spoločnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV.

GIS Ostrava 2015: Současné výzvy geoinformatiky – 1.cirkulář

Logo sympózia GIS Ostrava 2015Prvá pozvánka na konferenciu Súčasné výzvy geoinformatiky v rámci sympózia GIS Ostrava 2015, 26.-28.1.2015, Nová aula VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, Česká republika

Značky:

GIS Ostrava 2015: Surface models for geosciences – 1st circular

Logo of symposium GIS Ostrava 2015First announcement of the conference Surface models for geosciences at the Symposium GIS Ostrava 2015, January 26 – 28, 2015, New Hall of VSB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, Czech Republic

Značky: