Dvanáctý ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů klepe na dveře

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2013, zdroj: maestroclub.czV sobotu 24. května 2014 pořáda MAESTRO CLUB Kolovraty ve spolupráci se studenti oboru Geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze 12. ročník amatérskeho volejbalového turnaje smíšených družstev geodetů a kartografů (a také fotogrammetrů, geoinformatiků, pracovníků v DPZ) z Čech a Slovenska.

Stanovisko ZZGK k navrhovaným legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra

Pripravované návrhy katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a novela zákona o komore geodetov a kartografov ohrozujú podľa Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie (ZZGK) ochranu vlastníctva nehnuteľného majetku a hodnovernosť údajov katastra pre ďalšie generácie.

Termíny iNGs Info Deň 2014

Spoločnosť iNGs spol. s r.o. pripravuje svoje každoročné jednodňové stretnutia užívateľov pod názvom iNGs Info Deň. Semináre sa uskutočnia 13. mája v Poprade a 15. mája v Bratislave.

SmartGIS je opět sponzorem konference archeologů

logo konference Počítačová podpora v archeologii 2014, zdroj: arup.cas.czDělí je tisíce let. Přesto si rozumí, jdou společně ruku v ruce a jejich propojením vznikají unikátní výsledky. Moderní technologie v archeologii. Počítačové metody, které jsou speciálně určeny pro archeologii a příbuzné obory, budou představeny na 13. ročníku konference Počítačová podpora v archeologii (PPA 2014) ve dnech 28. – 30.5.2014 v prostředí Českomoravské vrchoviny ve Svratce za účasti významných archeologických institucí.

Valné zhromaždenie CAGI a seminár o CityGML

Výročné stretnutie členov CAGI (Česká asociácia pre geoinformácie) bude 24. apríla 2014 v Prahe na Novotného lávce 5. Pred valným zhromaždením sa uskutoční bezplatný seminár na tému Úvod do CityGML pod vedením RNDr. Lukáša Hermana z Masarykovej univerzity Brno.

Informačná kampaň projektu smeSpire na Slovensku

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje v tomto mesiaci tri semináre o možných obchodných príležitostiach vyplývajúcich z INSPIRE pre malé a stredné podniky ako súčasť informačnej kampane projektu smeSpire.

Na ÚGKK SR sme odovzdali hromadnú pripomienku k zákonom o katastri, geodézii a kartografii

Odovzdanie hromadnej pripomienky k zákonom o katastri, geodézii a kartografii na ÚGKK SR dňa 3.4.2014, foto: Miloslav OfúkanýDňa 3. apríla 2014 okolo 14:30 sme do podateľne Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) odovzdali hromadnú pripomienku k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom. Našu petíciu na stránkach občianskeho denníka ChangeNet podporilo viac ako 900 ľudí.