Eye-tracking v GIS a kartografii

01/04/2015 10:00
01/04/2015 11:30

Stanislav Popelka: Eye-tracking in 3D visualization, zdroj: eyetracking.upol.czCieľom bezplatného seminára, ktorý sa uskutoční 1. apríla 2015 v Prahe, je zoznámiť prítomných s možnosťami eye-trackera (zariadenie na snímanie pohybu očí) pre hodnotenie máp a výstupov z GIS.

Valné zhromaždenie CAGI 2015

01/04/2015 11:30
01/04/2015 13:30

Výročné stretnutie členov Českej asociácie pre geoinformácie bude 1. apríla 2015 v Prahe. Bude sa voliť nové predsedníctvo CAGI a revízna komisia na obdobie 2015 – 2018.

Enviro-i-Fórum 2015

16/06/2015 10:00
17/06/2015 14:00

Logo 11. ročníka konferencie Enviro-i-FórumV dňoch 16. a 17. júna 2015 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutoční 11. ročník konferencie Enviro-i-Fórum, ktorá je odborným stretnutím k problematike environmentálnej informatiky a informáciám o životnom prostredí.

Leica Tour 2015 predstaví nové geodetické prístroje a služby SmartNet

Logo spoločnosti GEOTECH Bratislava s.r.o.Firma GEOTECH Bratislava organizuje od 15. do 17. apríla 2015 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems a súčasne predstaví aj vlastné služby RTK, DGPS v sieti permanentných staníc GNSS s celoslovenským pokrytím pod názvom SmartNet.

GISáček 2015 až na konci mája

Študentská súťažná konferencia GISáček sa tento rok uskutoční netradične až na konci mája. Cieľom podujatia je výmena skúseností medzi účastníkmi z rôznych českých, slovenských škôl a najmä nadviazanie možnej spolupráce študentov, absolventov so zástupcami z praxe.

OSSConf 2015

01/07/2015 12:00
03/07/2015 15:00

logo 7. ročníka konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, zdroj: SOITSiedmy ročník konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach sa uskutoční od 1. do 3. júla 2015 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Sekciu Open GIS zostavuje Milo Ofúkaný.

Volejbalový turnaj geodetov a kartografov 2015

30/05/2015 08:00
30/05/2015 20:00

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2013, zdroj: maestroclub.czV sobotu 30. mája 2015 organizuje MAESTRO CLUB Kolovraty v spolupráci so študentami odboru Geodézia a kartografia zo Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe 12. ročník amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných družstiev geodetov a kartografov (fotogrametrov, geoinformatikov, pracovníkov v DPZ) z Čiech a Slovenska.

Geoinformácie vo verejnej správe 2015

04/05/2015 09:00
04/05/2015 19:00

Logo konferencie Geoinformace ve veřejné správě 2015, zdroj: CAGISrdečne vás pozývame k účasti na 8. ročníku konferencie Geoinformácie vo verejnej správe, ktorá sa uskutoční 4. mája 2015 na Novotného lávce 5 v Prahe.

Prezentácia Demografického atlasu Slovenskej republiky

12/03/2015 09:30
12/03/2015 11:45

Demografický atlas Slovenskej republiky, zdroj: Prírodovedecká fakulta UK v BratislavePrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského s Inštitútom informatiky a štatistiky pozývajú záujemcov na prezentáciu publikácie Demografický atlas Slovenskej republiky: Zásadné demografické zmeny v priestore a čase. Tlačová konferencia sa uskutoční vo štvrtok 12. marca 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu CONGEO 2015 – Natural Hazards and Social Consequences

Logo Ústavu geoniky Akadémie vied ČRSrdečne vás pozývame na medzinárodnú konferenciu CONGEO 2015 – Natural Hazards and Social Consequences, ktorej témou sú prírodné riziká a ich sociálne dôsledky. Konferencia sa bude konať 24. – 27. 8. 2015 v priestoroch Novej Auly VŠB – TU Ostrava v spolupráci s brnenskou pobočkou Ústavu geoniky Akadémie vied ČR, Oddelením environmentálnej geografie.