Inspirujme se... hodnotením: Registrácia príspevkov na konferenciu

CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú 3. ročník česko-slovenskej konferencie Inspirujme se… Pricestujte 25. a 26.11.2014 so svojím hodnotením výsledkov INSPIRE do hotela Floret v Průhoniciach. Prihlasovanie prezentácií a posterov trvá do konca októbra.

Tlačová konferencia: Stanovisko odborníkov k predloženým legislatívnym zmenám v geodézii, kartografii a katastri

Viaceré združenia geodetov a kartografov v Slovenskej republike podpísali 1. októbra 2014 spoločné stanovisko odbornej verejnosti k legislatívnym zmenám, ktoré predložil v marci tohto roku Úrad geodézie, kartografie a katastra SR do medzirezortného pripomienkového konania. Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie plus ostatné zapojené subjekty pozývajú novinárov a širokú verejnosť na pondelkovú tlačovú konferenciu, aby upozornili na naliehavosť začatia diskusie k zneniam zákonov o geodézii, kartografii a katastri, pretože úrad nechce ustúpiť jasným odborným argumentom a vo väčšine prípadov svoje návrhy nedokáže dostatočne vysvetliť ani odborne obhájiť.

Práca v zememeračstve a katastri na Katastrálnom úrade Praha

Katastrálny úrad pre hlavné mesto Prahu ponúka voľné miesto na pracovnej pozícii technik / technička v zememeračstve a katastri.

T-MAPY hľadá konzultanta GIS

Logo spoločnosti T-MAPY spol. s r.o.Spoločnosť T-MAPY spol. s r.o. pre svoje rozvíjajúce sa aktivity na Slovensku hľadá zamestnanca (ženu alebo muža) na pozíciu konzultant geografických informačných systémov (GIS) s miestom výkonu práce v Banskej Bystrici alebo Prešove.

Kniha: Geoinformatika v priestorovom plánovaní

Publikácia s názvom Geoinformatika v prostorovém plánování, foto: Miloslav OfúkanýNová monografia od Jaroslava Buriana s názvom Geoinformatika v prostorovém plánování je určená najmä študentom geoinformatických, geografických a kartografických odborov, ktorí sa vzdelávajú v oblasti územného plánovania. Ako študijný materiál môže slúžiť tiež úradníkom či zamestnancom v súkromných firmách, venujúcim sa priestorovému plánovaniu.

Česká spoločnosť T-MAPY sa stala majoritným vlastníkom slovenskej firmy GISTA

Logo spoločnosti T-MAPY spol. s r.o.Na začiatku októbra spoločnosť T-MAPY spol. s r.o. z Hradca Králové dokončila akvizíciu spoločnosti GISTA s.r.o. z Prešova. Prepojením dlhodobých poznatkov a skúseností obidvoch firiem tak na českom a slovenskom trhu vznikol jeden z najvýznamnejších subjektov na poli geografických informačných systémov. GISTA bude i naďalej vystupovať pod pôvodným obchodným označením.