Konferencia OSSConf 2015: Program bloku Open GIS

logo 7. ročníka konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, zdroj obrázka: Peter ŠtrbaDnes na pôde Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity (FRI UNIZA) štartuje trojdňová konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach (OSSConf). Zajtra odznie päť prezentácií v sekcii Open GIS a uverejňujeme ich abstrakty, aby ste prišli diskutovať do Žiliny.