Pozvánka na Fórum mladých geoinformatikov 2015

logo študentskej konferencie Fórum mladých geoinformatikovPozývame vás na 9. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov, ktorá je určená študentom doktorandského štúdia a koná sa 28. a 29. mája 2015 na Technickej univerzite vo Zvolene.

Značky:

Enviro-i-Fórum 2015

16/06/2015 10:00
17/06/2015 14:00

Logo 11. ročníka konferencie Enviro-i-FórumV dňoch 16. a 17. júna 2015 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutoční 11. ročník konferencie Enviro-i-Fórum, ktorá je odborným stretnutím k problematike environmentálnej informatiky a informáciám o životnom prostredí.

GISáček 2015 až na konci mája

Študentská súťažná konferencia GISáček sa tento rok uskutoční netradične až na konci mája. Cieľom podujatia je výmena skúseností medzi účastníkmi z rôznych českých, slovenských škôl a najmä nadviazanie možnej spolupráce študentov, absolventov so zástupcami z praxe.

OSSConf 2015

01/07/2015 12:00
03/07/2015 15:00

logo 7. ročníka konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, zdroj: SOITSiedmy ročník konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach sa uskutoční od 1. do 3. júla 2015 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Sekciu Open GIS zostavuje Milo Ofúkaný.

Geoinformácie vo verejnej správe 2015

04/05/2015 09:00
04/05/2015 19:00

Logo konferencie Geoinformace ve veřejné správě 2015, zdroj: CAGISrdečne vás pozývame k účasti na 8. ročníku konferencie Geoinformácie vo verejnej správe, ktorá sa uskutoční 4. mája 2015 na Novotného lávce 5 v Prahe.