Pozvánka na konferenciu CONGEO 2015 – Natural Hazards and Social Consequences

Logo Ústavu geoniky Akadémie vied ČRSrdečne vás pozývame na medzinárodnú konferenciu CONGEO 2015 – Natural Hazards and Social Consequences, ktorej témou sú prírodné riziká a ich sociálne dôsledky. Konferencia sa bude konať 24. – 27. 8. 2015 v priestoroch Novej Auly VŠB – TU Ostrava v spolupráci s brnenskou pobočkou Ústavu geoniky Akadémie vied ČR, Oddelením environmentálnej geografie.

Junior Internet 2015

27/03/2015 09:00
28/03/2015 14:00

Logo súťaže Junior Internet, zdroj: AMAVETSi študent strednej alebo základnej školy? Zaujíma ťa tvorba stránok, blogov, grafiky, aplikácií či textov? Súťaž Junior Internet sa môže stať tvojim odrazovým mostíkom do IT sveta. Zaregistruj svoj projekt do 24.2.2015!

Kolekcia vysokoškolských učebníc o geografických informačných systémoch

Kolekcia vysokoškolských učebníc Geografické informačné systémy 1, 2, 3V roku 2014 boli vo Vydavateľstve Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vydané učebnice Geografické informačné systémy 1, 2, 3. Sú voľne dostupné a majú ambíciu skvalitniť a aktualizovať výučbu geografických informačných systémov (GIS) na vysokých školách.

Nová vysokoškolská učebnica o geoinformatike

Obálka knihy Geoinformatika, zdroj: Jaroslav HofierkaNa pôde Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyšla koncom roku 2014 nová vysokoškolská učebnica Geoinformatika.