Róbert Cibula priniesol Národnému lesníckemu centru prestížne GIS ocenenie a bol odvolaný z funkcie

Róbert Cibula, foto: nlcsk.skV kalifornskom meste San Diego sa od 23. do 27. júla konal 32. ročník celosvetovej užívateľskej konferencie firmy Esri. Počas nej boli udeľované prestížne ocenenia Special Achievement in GIS (SAG) za inovatívne projekty, postavené na geoinformačných technológiách od Esri. Za Národné lesnícke centrum (NLC) cenu prebral Róbert Cibula, riaditeľ Ústavu lesných zdrojov a informatiky. Za Českú republiku ocenenie získal Zeměměřický úřad.

Special Achievement in GIS 2012 pre Národné lesnícke centrum za projekt Lesnícky GIS, zdroj: archív Róbert CibulaPre SAG Award 2012 bolo vybraných 152 najlepších projektov (69 mimo USA) v 34 kategóriách priemyslu: Agriculture, Cartography, Climate Change, Defense, Defense and Intelligence, Economic Development, Electric and Gas, Engineering, Environmental Management, ESRI Conservation Program, Federal, Financial Services, Forestry, Homeland Security, K-12 Education, Land Records & Cadastral Solutions, Law Enforcement, Libraries/Museums, Map & Chart and Data Production, Mining, Petroleum, Public Health & Human Services, Public Safety, Public Works, Retail & Commercial Business, State and Local Government, Surveying, Telecommunications, Transportation, Transportation Systems and Networks, Universities & Community Colleges, Urban & Regional Planning, Utilities, Water & Wastewater.

Jack Dangermond (prezident Esri), Róbert Cibula (Národné lesnícke centrum ) po prevzatí ocenenia SAG Award 2012 v kategórii Forestry, foto: events.esri.comKaždý národný distribútor produktov ESRI má možnosť na cenu SAG prihlásiť len jednu aplikáciu. Slovenská spoločnosť ArcGEO Information Systems spol. s r.o. v tomto ročníku prihlásila do odvetvia Forestry (Lesníctvo) projekt Lesnícky GIS, ktorý získal druhé miesto v súťaži Cena ITAPA 2010 v kategórii Nové služby. Minuloročné SAG Award 2011 patrí Slovenskej správe ciest za projekt Informačný systém modelu cestnej siete.

Ilustračný obrázok projektu Lesnícky GIS, zdroj: events.esri.comZvolenským lesníkom sa podarilo vytvoriť plne funkčný informačný systém, založený na princípoch webových GIS aplikácií pre viac užívateľov, primárne určený pre špecializovanú štátnu správu na úseku lesníctva a poľovníctva (Obvodné a Krajské lesné úrady). Projekt bol vyvinutý na zobrazovanie najvýznamnejších interaktívnych zdrojov dát o lesných ekosystémoch. Jeho unikátny obsah dát, jednoduchý prístup k dátam a webové GIS funkcie priniesli naozaj jedinečné riešenie pre zber, spracovanie a využitie geografických údajov o lesných zdrojoch. Riešenie vo svojej súčasnej štruktúre predstavuje pevný základ pre rozvoj lesného hospodárstva a na úrovni štátu ponúka nástroje na podporu rozhodovania pre strategické plánovanie v lesoch na základe princípov udržateľného rozvoja.

Ilustračný obrázok projektu Lesnícky GIS, zdroj: events.esri.comNLC spravuje unikátnu databázu údajov o slovenských lesoch, vytvorenú v priebehu niekoľkých desaťročí vďaka systematickej tvorbe, aktualizácii lesohospodárskych plánov, mnohým prieskumom a výskumom v lesných ekosystémoch. V minulosti boli zber, spracovanie, analýza a publikovanie údajov o lesoch postavené na množstve vlastného špecializovaného softvéru. Tieto aplikácie však postupom času nedokázali plniť náročnejšie požiadavky na komplexné lesné informačné systémy. GIS špecialisti a softvéroví vývojári NLC na základe predchádzajúcich skúseností z bývalého Lesníckeho výskumného ústavu začali od 1. septembra 2009 s realizáciou projektu Lesnícky GIS. Tento systém umožňuje viesť centrálnu evidenciu registrov obhospodarovateľov a vlastníkov lesa, pozemkových spoločenstiev a odborných lesných hospodárov s možnosťou editácie a zobrazenie pôsobenia jednotlivých subjektov v spolupráci s katastrom, priestorovými a atribútovými údajmi z programov starostlivosti o les.

Lesnícky GIS je technologicky postavený na ArcGIS Server Advanced 10, ArcGIS Desktop 10, MS SQL 2008 + ArcSDE, IIS 7 + .NET 4, MS Visual Studio 10, Componentone Studio pre Silverlight 2012, Silverlight 5, WCF RIA Services 1 SP2.

Róbert Cibula krátko po prevzatí ocenenia SAG Award 2012 v kategórii Forestry, zdroj: archív Róbert CibulaNa projekte sa personálne podieľali títo ľudia: Ing.  Jaroslav Jankovič, CSc. (projektový manažér), RNDr. Róbert Cibula (vedúci projektu, návrh architektúry, analýza, vývoj), Ing. Ján Poláčik (analýza, vývoj), Mgr. Matúš Kajba (návrh geodatabázy, GIS administrátor, geoprocessingové služby), Ing. Ivana Čepčeková (vývoj), Ing. Helena Lepeňová (vývoj), Ing. Daniela Hudecová (vývoj), Ing. Ivan Pôbiš (analýza, návrh geodatabázy, GIS administrátor, geoprocessingové služby), Ing. Miroslav Juriš (analýza, vývoj).

Róbert Cibula nastúpil na post riaditeľa NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky dňa 15. apríla 2011. K 1. augustu 2012 bol odvolaný z tejto funkcie a na jeho miesto nastúpil poverený riaditeľ Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Zdroj: Geoinformatika.sk

Lokalizácia

San Diego Convention Center
111 West Harbor Drive
San Diego, CA 92101
United States
32° 42' 23.8932" N, 117° 9' 47.736" W

Orientačná mapa

Javascript is required to view this map.